Bigum_baggrund
Foto: Pressefoto, Foreningen af Socialchefer i Danmark

Formand for socialcheferne:
Hjælp nu for pokker jobcentrene med det, de er sat i verden for

17. mar. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til [email protected].
Hvis alle de timer, der er brugt på at endevende og kritisere jobcentrene for deres arbejde, i stedet blev givet til opgaven med at få ledige borgere i job eller uddannelse, er det lige før, Arne-pensionen havde finansieret sig selv.

UANSET HVORDAN VI VENDER MØNTEN, vil jobcentrenes opgave altid grundlæggende være den samme: At hjælpe ledige borgere videre i job eller uddannelse, hvis de er i stand til det. Mange kan selv klare opgaven virtuelt. Og andre skal have hjælp – fagligt og personligt.

Temadebat: Fremtidens jobcentre

Debatten om fremtidens jobcentre har fået ny luft under vingerne den seneste tid. Arne-pensionen skal finansieres med 1,1 milliarder kroner fra den kommunale beskæftigelsesindsats, manglen på arbejdskraft er akut, ligesom regeringens reformudspil kan få konsekvenser for, hvilke opgaver jobcentrene fremover skal løse.

Men skal jobcentrenes rolle nytænkes? Og i så fald hvordan? Det har A4 Beskæftigelse spurgt en række aktører om.

Deltagere i debatserien:

Karina Sørensen, beskæftigelsesfaglig medarbejder i Viborg
Niels Flemming Hansen, beskæftigelsesordfører Det Konservative Folkeparti
Jakob Bigum, landsformand for Foreningen af Socialchefer i Danmark
Pernille Vermund, formand Nye Borgerlige
Mads Bilstrup, formand Dansk Socialrådgiverforening
Lene Roed, formand HK Kommunal
Henrik Møller, beskæftigelsesordfører Socialdemokratiet
Torsten Gejl, politisk ordfører Alternativet
Merete Monrad, lektor og forsker Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU
Victoria Velasquez, beskæftigelsesordfører Enhedslisten

Derfor kan jeg af og til i en stille stund tænke: Det er alligevel utroligt så meget krudt, der kan bruges på at endevende jobcentrenes opgaver, roller, organisering og finansiering. Hvorfor ikke bare give jobcentrene de bedste betingelser for at gøre netop det, de er sat i verden til – at støtte borgere i videst mulige udstrækning til at finde fodfæste, blive selvforsørgende og yde det bidrag til fællesskabet og samfundet, vi alle hylder?

LÆS OGSÅ: Jobcenterledere: Kritikken af jobcentre er for unuanceret

Vi ved, at beskæftigelsesområdet er en af de vigtigste drivere i vores økonomi. Mennesker, som arbejder, betaler skat og skaber værdi gennem de daglige opgaver, de løser – uanset hvor i produktions- eller serviceapparatet de befinder sig. Og vi ved også, at det, som skal til, er en god relation til én medarbejder i jobcenteret, og at vedkommende så ikke skiftes ud for tit.

Vi ved godt, hvem vi skal hjælpe

Vi ved også, at det er kommunerne, som er tættest på og derfor har de bedste forudsætninger for at kende både borgerne i den enkelte kommune og erhvervsvirksomhederne. Hele den lokale socio-økonomiske demografi. Vi ved godt, hvem der kan selv, og hvem vi skal hjælpe.

Det hænger ikke sammen at spare milliarder og lukke flere jobcentre og så samtidig slå kommunerne oven i hovedet for ikke at levere håndholdte, helhedsorienterede og nære indsatser til de svageste ledige
Jakob Bigum Lundberg, fmd. FSD

Og lige nu – med den historisk lave arbejdsløshed og udtalte mangel på arbejdskraft – er det ikke, dem som kan selv, vi skal bruge kræfterne på. Med mindre, selvfølgelig, at de har brug for hjælp på tværs af kommunens andre områder. Det har en del. Eller hvis de har brug for faglig sparring eller et kompetenceløft.

LÆS OGSÅ: Mureren Thomas var ledig i 14 dage: Blev sendt på jobsøgningskursus og i nyttejob

Vi skal derimod koncentrere os om den gruppe af mennesker, som skal styrkes og støttes til at komme skridtet videre fra ledighed til beskæftigelse eller uddannelse. En opgave, vi løser og har løst i kommunerne i 15 år. Beskæftigelsespolitikken har i mange år været en vigtig krumtap i den samlede socialpolitik i Danmark. Og hvis nogen mener, at vi ikke lykkes godt nok, tror jeg ikke på, at det er fordi, jobcentrets rolle først skal nytænkes. Vi kender de udfordringer, langtidsledige har – og de løses ikke med nye strukturer, andre roller eller færre penge. De løses med en tålmodig, langvarig, helhedsorienteret og i mange tilfælde håndholdt indsats. Det viser vi hver dag.

Stop jobcenter-bashingen

Så egentlig kunne mit debatindlæg slutte her. For som sådan er der intet nyt under solen. Andet end at det for en stund kunne flytte fokus fra den jobcenter-bashing, som også har kørt i snart 15 år, hvis nogen for en stund brugte kræfter på at gentænke struktur og fordelingen af opgaver og roller på beskæftigelsesområdet. Det ville måske give jobcentrene en tiltrængt mulighed for at gøre det, de gør bedst: Støtte mennesker til at finde et arbejde, de kan bestride med værdighed og mening – eller den uddannelse, som har et fremtidsperspektiv for dem og for samfundet som helhed.

Hvis der bliver barberet over en mia. af jobcentrene, hvem er så den næste gruppe af ledige, vi skal hjælpe mindre, og hvem kan hjælpe dem bedre?
Jakob Bigum Lundberg, fmd. FSD

Men båret af en realitetssans og en vis indignation som direktør for området stopper jeg ikke her. Jeg vil gentage, hvad jeg har sagt før: Hvem er de næste, vi ikke skal hjælpe i job eller uddannelse?

Kæden hopper af

Det hænger ikke sammen at spare milliarder og lukke flere jobcentre og så samtidig slå kommunerne oven i hovedet for ikke at levere håndholdte, helhedsorienterede og nære indsatser til de svageste ledige. Som jeg skrev ovenfor ved vi som samfund – og det er anerkendt af både forskere, praktikere og politikere, jf. bl.a. Reformkommissionen - at fx de unge uden uddannelse eller job, såvel som borgere med sammensatte problemer og lange ledighedsforløb, har brug for mere end at skulle logge ind på en virtuel platform hver 14. dag og søge et proforma-job, de alligevel aldrig vil kunne bestride.

LÆS OGSÅ: Københavnske jobcentre er bedre end deres rygte, men én gruppe skiller sig ud

Så her hopper kæden af for mig: Hvordan kan vi gennemføre store besparelser på jobcentrene, samtidig med, at alle kan se, at den helhedsorienterede indsats for gruppen af mennesker længst væk fra arbejdsmarkedet har brug for flere ressourcer … ?

Derfor spørger jeg igen, som jeg har gjort før i denne debat – uden at få svar: Hvis der bliver barberet over en mia. af jobcentrene, hvem er så den næste gruppe af ledige, vi skal hjælpe mindre, og hvem kan hjælpe dem bedre?

Om Jakob Bigum Lundberg

Formand for Foreningen af Socialchefer i Danmark (FSD) og direktør i Næstved Kommune. FSD blev stiftet i 1913 og har som formål at samle kommunale chefer på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til [email protected].