Om A4 Beskæftigelse

A4 Beskæftigelse henvender sig især til: 

 • Ansatte i jobcentre og a-kasser
 • Ansatte hos arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer
 • Politisk valgte, der beskæftiger sig med arbejdsmarkedet i Folketinget, kommuner og regioner
 • Og dig, der bare gerne vil vide alt om beskæftigelse.
 • Vi følger Peter Hummelgaards skaktræk tæt i det politiske spil, og dækker de vigtige detaljer, som de andre ignorerer. Vi følger den nyeste forskning på beskæftigelsesområdet, og præsenterer dig for de nøgletal, du skal kende. Og vi fortæller om de mennesker, der former beskæftigelsessystemet - på begge side af skranken.

Du får:

 • Ugentlige nyhedsbreve
 • Overblik over de vigtigste historier om beskæftigelse.
 • Invitation til events hvor A4 Medier er vært
 • Adgang til kuraterede jobannoncer

Vi tager også fat om de allervarmeste beskæftigelsespolitiske kartofler: 

 • Succeser og fiaskoer med integration af nydanskere på arbejdsmarkedet
 • Ligestilling, ligeløn og øremærket barsel
 • Seniorpolitik og tilbagetrækning
 • Dagpenge, virksomhedspraktik og løntilskud
 • Fleksjobs, ressourceforløb og førtidspension
 • Kontanthjælp og integrationsydelse 

 Chefredaktør Kristian Madsen og Maja Vang, redaktør A4 Beskæftigelse.